Y's Men

Vesterbros Y's Men holder til i Margrethekirken. Kirsebærhaven 10, 2500 Valby.

Y's Men's bevægelsen er en bevægelse, der giver mening og resultater!

En Y’s Men’s klub består af ca. 15-40 personer, der mødes 2 gange om måneden til et klubmøde af 2 timers varighed.

Internationalt tæller bevægelsen mere end 1.600 klubber i 71 lande med tilsammen omkring 32.204 medlemmer.

Danmark er med sine ca. 3.700 medlemmer fordelt på 156 klubber (heraf 17 klubber i Central Østeuropa) den suverænt største region på verdensplan.

Ophavsret: