Musik for større børn (1-5 år) i Johannes Døbers Kirke

Musik for vuggestue- og børnehavebørn begynder til september, men vi ved endnu ikke under hvilke former. Der meldes ud her på siden, når det er besluttet.

Musik for vuggestue- og børnehavebørn i Johannes Døbers Kirke foregår onsdage kl. 16.45 og veksler mellem 1-3 årige og 3-5 årige.

Vi leger 20 minutter, holder pause med vand/kaffe/the og et stykke brød, og så leger vi 20 minutter mere. Vi synger, leger sanglege, hører musik og historier, spiller på rytmeinstrumenter og lærer om rytmer.

 

Onsdage kl. 16.45-17.45

Vuggestuebørn 1-3 år:
 

Børnehavebørn 3-5 år:

Børnegudstjenester:

 

Deltagelse er gratis! Ingen tilmelding - bare mød op!

Vi har valgt at have et frit tilbud uden gebyr, tilmelding og ventelister. Forældre og børn møder bare op, og det koster ikke noget. Det grunder dels i en holdning hos menighedsrådet om, at kirkens tilbud skal være gratis, dels i det synspunkt, at børn tids nok kan blive meldt til noget og have skemaer og forpligtigelser. Vi arbejder efter devisen: kom, når I har tid og lyst.
Kaffe, the, vand, brød er gratis, men vi ser gerne, at man fra tid til anden lægger et bidrag.

Alder er vejledende og man må som altid gerne have større og mindre søskende med. 

Yderligere information fås ved at kontakte Henrik Palsmar på tlf. 61 71 43 17 eller e-mail henrik@palsmar.dk

Ophavsret: